Skip to content

Spronck Foundation is een stichting met als doel het bevorderen van een plastic-vrij milieu.

Het milieu is een immens breed begrip. Het behelst niet alleen onze directe leefomgeving, maar is het geheel van bodem, water en atmosfeer, van invloed op levende organismen. Plastic in het milieu, in al haar verschillende verschijningsvormen, vormt een bedreiging voor deze levende organismen. Om deze bedreiging te minimaliseren is een radicale koerswijziging nodig, niet alleen op individueel niveau, maar ook op landelijk en mondiaal niveau. Het is een mondiale uitdaging om de milieu-druk van plastic te minimaliseren. Dit moet worden gedaan in alle verschillende stadia van de levens cyclus van plastic. Te denken valt aan preventie, educatie, milieuvriendelijke alternatieven, en het opruimen van plastics

mileu.plastic-folie
milieu.-plastic-net
milieu.plastic-little-pony

Spronck Foundation is in het leven geroepen om een steentje bij te dragen aan het verminderen van de gevolgen van plastic op het milieu.

Samen met bijvoorbeeld instanties, scholen of andere organisaties, oplossingsgericht werken aan het minimaliseren van plastic in bodem, lucht en water. Hierbij willen wij als stichting, naast het beschikbaar stellen van financiële middelen ook meedenken om dit doel te bereiken.

opruimen.dode vis op strand
opruimen.berg afval
opruimen.rietjes op strand

Spronck Foundation wil organisaties, nieuwe initiatieven en eventueel startups de mogelijkheid geven ideeën te realiseren die bijdragen aan ons doel. Dit kunnen ideeen zijn ten behoeve van preventie, om alternatieven te ontwikkelen en te marketen, of voor de opruiming van plastic.

Als organisatie of startup de uitdaging aangaan om innovatieve oplossingen en alternatieven te ontwikkelen om het gebruik en de milieudruk van de vele dagelijkse plastic gebruiksvoorwerpen en verpakkingsmaterialen te minimaliseren.

innovatie.rietje
innovatie.op reis
innovatie.tandenborstel

Spronck Foundation wil politieke verandering bewerkstelligen op gemeentelijk-, provinciaal- en landelijk niveau.

Doelgericht lobbyen bij gemeentelijke- en provinciale bestuursorganen maar ook op landelijke niveau, voor een plasticvrij beleid.

woman pen notebook
f941aade-dffe-425a-873e-7b55a270cf11
post it on board

Spronck Foundation wil via educatie op alle schoolniveaus van basisschool tot universiteit, meer bewustwording creëren, en een aanzet geven tot de initiatie van oplossingsgericht onderzoek.

Educatie begint bij bewustwording en stimulatie van preventief gedrag. Vanuit hier kan de aanzet gegeven worden tot innovatie.

love to learn
education universiteit
child kid play writing

Links:

Plastic Soup Foundation:

https://www.plasticsoupfoundation.org/

Plastic Health Coalition:

https://www.plastichealthcoalition.org/

80823bb4-df3a-4978-b2f1-a27400ad19ef

Spronck Foundation, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort

T: +31334949727

M: info@spronckfoundation.org

Met behulp van:     

 

Privacy Policy