Spronckfoundation

Een plasticvrij leven!

Van harte welkom op de website van de Spronck Foundation.

Spronck Foundation is een vermogensfonds met als doel het bevorderen van een plastic-vrij milieu.

Het milieu is een immens breed begrip. Het behelst niet alleen onze directe leefomgeving, maar is het geheel van bodem, water en atmosfeer, dat van invloed is op levende organismen. Plastic in het milieu, in al haar verschillende verschijningsvormen, vormt een bedreiging voor deze levende organismen. Om deze bedreiging te minimaliseren is een radicale koerswijziging nodig, niet alleen op individueel niveau, maar ook op landelijk en mondiaal niveau. Het is een mondiale uitdaging om de milieu-druk van plastic te minimaliseren. Dit moet worden gedaan in alle verschillende stadia van de levenscyclus van plastic. Te denken valt aan preventie, educatie, milieuvriendelijke alternatieven, en het opruimen van plastics.

Over ons

Spronck Foundation is in het leven geroepen om een steentje bij te dragen aan het verminderen van de gevolgen van plastic in het milieu.

Samen met bijvoorbeeld stichtingen, start-ups, scholen of andere organisaties, oplossingsgericht werken aan het minimaliseren van plastic in bodem, lucht en water. Hierbij willen wij als stichting, naast het beschikbaar stellen van financiële middelen ook meedenken om dit doel te bereiken. 

 

Spronck foundation wil organisaties, nieuwe initiatieven en eventueel startups de mogelijkheid geven ideeën te realiseren die bijdragen aan ons doel. Dit kunnen ideeën zijn ten behoeve van preventie, om alternatieven te ontwikkelen en te marketen, of het opruimen van plastic.

Een organisatie of startup die de uitdaging aangaat om innovatieve oplossingen en alternatieven te ontwikkelen om het gebruik en de milieudruk van plastic te minimaliseren.

Spronck Foundation wil politieke veranderingen bewerkstelligen op gemeentelijk-, provinciaal- en landelijk niveau.

Doelgericht lobbyen bij gemeentelijke- en provinciale bestuursorganen maar ook op landelijke niveau, voor een plasticvrij beleid.

Samen naar een groene wereld

Onze partners

Al geruime tijd werken wij samen met de Plastic Soup Foundation en de Plastic Health Coalition. 

© Spronck Foundation ~ Een design van ikbentom.nl