Plastic Avengers Conferentie (PAC23) – Plastic Soup Surfer

Op 14 april 2023 heeft Plastic Soup Surfer de Plastic Avengers Conferentie
’23 georganiseerd waar 120 Plastic Avengers en mensen uit de politiek en
bedrijfsleven bijeen kwamen. Resultaat: veel energie, inspiratie en 9 plannen
om zwerfafval te lijf te gaan, zoals De Grote Wegwerpshow en Het Landelijk
Bermafval Oogstfeest. Hiermee gaan de deelnemers gezamenlijk de komende
periode aan de slag.


Bekijk het On the Spot E-zine dat gemaakt werd over het PAC23
Beluister de Podcast over de 9 plannen.


De Spronck prijs ging naar Impackt, dat een werkend systeem met app
ontwikkeld om verpakkingen zonder statiegeld terug te brengen naar de
winkel.