Fossil Fashion-campagne van Changing Markets

De Fossil Fashion-campagne van de Changing Markets Foundation heeft als doel de
schadelijke impact van fast fashion en het gebruik van goedkope synthetische vezels aan te
pakken. Deze plastic vezels, zoals polyester en nylon, zijn goed voor bijna 70% van de
wereldwijde textielproductie en vormen de ruggengraat van fast fashion, maar veroorzaken
ook ernstige problemen bij de afvalverwerking van textiel.

Gedurende 2022 en 2023 heeft de campagne verschillende strategische initiatieven
gelanceerd, zoals het blootleggen van hoe certificeringssystemen worden gebruikt voor
greenwashing, het onderzoeken van het beleid van modemerken met betrekking tot
synthetische vezels en hun groeiende afhankelijkheid hiervan, het opstellen van een
beleidsnota over Extended Producer Responsibility (EPR) en het publiceren van een
onthullend rapport dat Russische olie linkt aan polyester geproduceerd in India en China en
gekocht door merken over de hele wereld.

Met behulp van de Spronck Foundation heeft Changing Markets een onderzoek ter plaatse
uitgevoerd in Kenia, waarbij gekeken werd naar de handel in tweedehandskleding. Ze
onthulden dat EU-landen jaarlijks 37 miljoen stuks plastic kledingafval in Kenia dumpen die
te vies of beschadigd zijn om te worden hergebruikt, wat ernstige gezondheids- en
milieuproblemen veroorzaakt voor kwetsbare gemeenschappen. Het rapport had een
aanzienlijke impact op lokaal niveau en heeft discussies op gang gebracht over
wetgevingsveranderingen, zowel nationaal als in exporterende landen.

De inspanningen van de campagne hebben invloed gehad op de Textielstrategie van de EU,
waarbij de noodzaak van EPR voor textiel werd benadrukt en het bewustzijn over de link
tussen fossiele brandstoffen en fast fashion werd vergroot. Hun onderzoek kreeg brede
media-aandacht en erkenning, wat heeft bijgedragen aan een groeiende beweging richting
meer duurzame en verantwoorde kledingproductie.